Dear lovers of music

Dear lovers of music,

you are watching instruments which I have been building in my workshop only by myself. It is craftwork. I create all of my instruments according to my own ideas- the design of pearl inlays, the shape of pegheads, the holes in flange and also the combination of various top quality materials, engraving and metal plating /nickel, antracite or gold/. I believe that I have given something from me to all of these instruments. While I am building the instruments I always come from my own experience which I have gained during the years. I have to say that I put the impact on only handwork and the sound of them is traditional. Each of my instruments is original and that is why it is better than the instruments produced by assembly lines in big factories. To build the instrument usually takes two months and when a customer decides to buy any made by me, he always buys also two months of my life.

Yours Pavel Janišš

Vážení hudební přátelé

Vážení hudební přátelé,

díváte se na hudební nástroje, které již od roku 1980 vyrábím sám ve své dílně ryze ruční výrobou. Dávám do nástrojů vlastní myšlenky hlavně co se týká návrhu perleťových inlays, tvaru hlavice, otvorů ve flange, ale i kombinací různých kvalitních materiálů, rytin kovových částí a druhu jejich pokovení ( nikl, antracit nebo zlacení)). Věřím, že se mi podařilo dát nástrojům jejich vlastní identitu. Během stavby každého nástroje uplatňuji všechny své zkušenosti, které jsem po celou dobu získával. Chtěl bych upozornit, že kladu velký důraz na ruční zpracování a ponechávám nástrojům jejich tradiční zvuk. Každý z mých nástrojů je svým způsobem originál, a tím převyšuje strojní výrobu . Výroba nástroje trvá zhruba 2 měsíce a věnuji se ji natolik intenzivně, že si v podstatě zákazník kupuje s nástrojem i dva měsíce mého života.

Váš Pavel Janišš 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

---infopanel---

Libovolný box

Zde můžete jak v levé tak i pravé liště umístit box s editovatelným obsahem z administace. Vše jednoduše díky správy v administraci.